Veiklos taisyklių, grindžiamų šablonais, valdymas informacinėse sistemose

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2009
AUTORIAI: L. Tutkutė, A. Ručinskaitė
Description: 
Veiklos taisyklių, grindžiamų šablonais, valdymas informacinėse sistemose. // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos "Informacinės technologijos" pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas] : [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X, p. 177-181., 2009

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra