Veiklos procesų modeliavimo praplėtimas veiklos taisyklėmis

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2010
AUTORIAI: L. Tutkutė, E. Šinkevičius
Description: 
Veiklos procesų modeliavimo praplėtimas veiklos taisyklėmis // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos (IVUS) 2010: konferencijos pranešimo medžiaga / Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas., 2010

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra