SBVR metamodelio sudarymas ir panaudojimas veiklos žodynų transformacijoms į UML taikant ATLAS transformavimo kalbą

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2010
AUTORIAI: E. Šinkevičius, L. Tutkutė
Description: 
SBVR metamodelio sudarymas ir panaudojimas veiklos žodynų transformacijoms į UML taikant ATLAS transformavimo kalbą // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos (IVUS) 2010: konferencijos pranešimo medžiaga / Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas., 2010

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra