Automatika ir valdymo technologijos Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos

Publication type: 
Publications referenced in citation databases
Years: 
1996
AUTORIAI: R. Stulpinas, V. Mačerauskas
Description: 
Automatika ir valdymo technologijos Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos. Konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė" : pranešimų medžiaga, [Kaunas, 1996 m. vasario 1-2 d.] / Kauno technologijos universitetas. - Kaunas : Technologija, 1996. - ISBN 9986-13-314-9. - p. 135-140., 1996

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra