Merode metodika ir jos pritaikymo galimybės

Publication type: 
Publications referenced in citation databases
Years: 
2004
AUTORIAI: R. Butkienė, B. Dūdonytė
Description: 
Merode metodika ir jos pritaikymo galimybės // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos : 9-oji tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija [2004 m. balandžio 15 d., Kaunas] : pranešimų medžiaga. Kaunas : VDU p. 179-186, 2004

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra