Formų analizės rezultatų atvaizdavimas UML diagramomis

Publication type: 
Publications referenced in citation databases
Years: 
2004
AUTORIAI: R. Butkienė
Description: 
Formų analizės rezultatų atvaizdavimas UML diagramomis // Informacinės technologijos 2004 : konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas 2004 sausio 28 - 29. Kaunas : Technologija. ISBN 9955-09-588-1. p. 479-486, 2004

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra