Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu

Publication type: 
Dissertations
Years: 
2006
AUTORIAI: T. Skersys
Description: 
Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu : daktaro disertacijos santrauka : fiziniai mokslai, informatika (09P). - Kaunas : Technologija, 27 p., 2006

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra