Informacinių sistemų schemų konceptualiojo normalizavimo galimybių analizė

Publication type: 
Publications referenced in citation databases
Years: 
2005
AUTORIAI: L. Nemuraitė, B. Paradauskas, R. Stulpinas
Description: 
Informacinių sistemų schemų konceptualiojo normalizavimo galimybių analizė // Informacijos mokslai = Information Sciences : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. - ISSN 1392-0561. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. - 2005, T. 33, p. 150-160., 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra