Publikacijos

Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB

Straipsniai ISI duomenų bazėje

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose

Straipsniai kituose leidiniuose

© 2017 Informacijos sistemų katedra