Kalbos signalų apdorojimas, atpažinimas ir sintezė

Modulio kodas: 
T121B008
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Susipažinti su kalbos kodavimo ir sintezės iš teksto metodais, automatiniu teksto transkribavimu, prozodikos valdymu, sintezės vienetų sudarymu, išaiškinti lietuvių kalbos sintezatoriaus struktūrą ir programas, išmokti naudoti kalbos kodavimo algoritmus, išmokyti įvertinti koduotos ir sintezuotos kalbos kokybę.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2018 Informacijos sistemų katedra